Laboratory Members

Sebastian Danielache

 

2021

M2
Li Yuanzhe

B4

 

 

2020

M1/M2
Li Yuanzhe

B4
Mori Yuina
Baba Kouki
Shibasaki Gakuto

 

2019

M2
Iwama Gen

M1
Li Yuanzhe

B4
Takenaka Banjou
Yokoda Yuma
Nakashima Yuki
 

2018

M2
Oinima Miho

M1
Iwama Gen

B4
Takahashi Yuta
Ota Ayumi
Koba Kazu
Hara Kouta
Nakamura Yuka
 

2017

M2
Fujiwara Ayaka
Shinkai Masumi

M1
Oinima Miho

B4
Iwama Gen
Sumiura Eichiro
Suwabe Yuki
Hayashi Yusei
 

2016

M1
Fujiwara Ayaka
Shinkai Masumi

B4
Ogawa Moeko
Wang Xinruo
Oinima Miho
 

2015

B4
Fujiwara Ayaka
Yikelamu Alifu
Shinkai Masumi
Egawa Shota

 

2014

img002

B4:

Kimura Kento
Shirasaki Tomohiro
Itou Satoshi